Kirjoitan tänne aiheista, jotka liittyvät kilpa-autoiluun.

Tulevia artikkeleita:

  • kilpa-autoilun psykologia, julkaisu huhtikuussa 2013 (yhteistyössä: John Pratt/iZone – kilpakuljettajien tutkimus ja valmennuskeskus)
  • kilpa-autoilijan ajovalmennus ja harjoittelu

Radical-auton säätäminen (Asiantuntijana: Ove Jansson/JFG Motorsport; ilmestynyt 10.11.2012)

Miksi? Jokainen rata on erilainen. Myös sääolosuhteet vaihtelevat. Kilpa-auto säädetään nopeimmaksi mahdolliseksi tietyllä radalla (hidas/nopea, tasainen/töyssyinen), tietyissä sääolosuhteissa (kuiva/märkä, kylmä/lämmin) ja tietylle ajomatkalle (aika-ajo/kilpailu).

Mitä voidaan säätää? Radical-autossa voidaan säätää takasiipeä (Radical Prosport 1300 -auton takasiivessä on 3 eri asentoa), vaihdevälityksiä (6 vaihdetta eteen päin), jarrupainetta, jarrujen tasapainoa ja jarruille ja moottorille menevän jäähdytysilman määrää, jousituksen jäykkyyttä, kallistuksenvakaajien jäykkyyttä, renkaiden camber- ja aurauskulmia, rengaspaineita, iskunvaimentimia, sekä maavaraa. Lisäksi tarjolla on slicks-renkaat kuivalle kelille ja kuviolliset renkaat märälle.

            

Tavoite: Tavoitteena on saada auto säädettyä siten, että se on mahdollisimman nopea ja että sen käytös on ennalta-arvattavaa. Pidemmissä vedoissa (kisa) on lisäksi kiinnitettävä huomiota siihen, että auton suorituskyky säilyy hyvänä tarpeeksi pitkään (renkaiden ja jarrujen lämpötila ja kuluminen, moottorin lämpötila).

Missä järjestyksessä eri kohteet säädetään? Ensin on kätevintä hakea oikea takasiiven asento sekä oikeat vaihdevälitykset tälle siipiasetukselle. Sen jälkeen keskitytään auton alustan säätöihin (jousitus, iskunvaimentimet, pyöränkulmat). Parasta on muuttaa vain yhtä kohdetta kerrallaan ja testata sen vaikutus ajamalla vähintään muutama kierros ennen jonkin toisen säädön muuttamista.

Yhteenveto: Kilpa-auton säätäminen on haastava ja aikaa vievä tehtävä. Sen opetteleminen ja tekeminen kunnolla on kuitenkin erittäin merkittävä tekijä tiimin ja kuljettajan menestyksessä varsinkin silloin, kun kilpaillaan identtisellä kalustolla.

Säätöjen kohde Säädön vaikutus Tavoitetila
Takasiipi vaikuttaa autoa alaspäin painavaan voimaan (downforce) ja huippunopeuteen Takasiiven asento pyritään säätämään niin, että se on paras kompromissi downforcen ja huippunopeuden suhteen
Vaihdevälitykset kiihtyvyys, huippunopeus Vaihdevälityksillä haetaan paras kompromissi kiihtyvyyden ja huippunopeuden välillä. Ideaalitilanne olisi se, että moottorin kierrosluku pysyy väännön kannalta optimaalisella alueella koko kierroksen ajan, eikä “turhia” vaihteen vaihtamisia tarvitse tehdä
Jarrupaine Jarrutusvoima vs. jarrutusherkkyys Radoilla, joissa kaikki jarrutukset voidaan suorittaa tasaisella alustalla ja suoralla linjalla, voidaan käyttää korkeampia jarrupaineita, kun taas radoilla, joissa jarrutukset joudutaan tekemään pomppuisella alustalla ja samalla autoa kääntäen, vaativat pienempää jarrupainetta, joka antaa kuljettajalle paremman tuntuman jarruihin
Jarrujen tasapaino Jarrutusvoiman jakautuminen etu- ja takajarruille Jarrujen tasapainon säätämisellä pyritään siihen, että kovaa jarrutettaessa etu- ja takarenkaat lukkiutuvat samanaikaisesti
Jarruille menevä jäähdytysilma jarrujen lämpötila Rata-ajossa mahdollisimman lyhyt jarrutusmatka on välttämättömyys hyvän kierrosajan tekemiseksi. Jarrutusmatkaan vaikuttaa oleellisella tavalla jarrujen lämpötila, jota voidaan säätää jarruille menevän jäähdytysilman määrää säätämällä
Moottorille menevä jäähdytysilma moottorin lämpötila Moottorin käyntilämpötila vaikuttaa sen suorituskykyyn ja kestävyyteen. Käyntilämpötilaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi moottorille tulevan jäähdytysilman määrää säätämällä
Kallistuksenvakaajat auton jousituksen liikkeitä puolelta toiselle (horisontaalisesti) siirtävä kallistuksenvakaaja vähentää auton kallistumista mutkissa Mahdollisimman vakaa auto. Auto saattaa kuitenkin kallistuksenvakaaja kiinnitettynä käyttäytyä arvaamattomammin pomppuisissa kohdissa rataa
Camber-kulmat Renkaiden camber-kulmat vaikuttavat renkaiden pinnan eri kohtien (horisontaalisesti) lämpötilaan ajon aikana ja sitä kautta renkaiden kulumiseen ja pitoon Paras kompromissi pidon ja renkaiden kulumisen suhteen tietylle ajomatkalle.
Aurauskulmat suuntavakaus, kääntymisherkkyys, renkaiden lämpötila Paras kompromissi auton suuntavakauden ja kääntymisherkkyyden välillä
Rengaspaineet pito, renkaiden kuluminen Paras kompromissi pidon ja renkaiden kulumisen suhteen tietylle ajomatkalle.
Maavara Downforce. Maavaran pienentäminen kiihdyttää auton alitse virtaavan ilman nopeutta ja aiheuttaa samalla auton pohjan alla olevan ilman paineen pienenemisen suhteessa autoa ympäröivään ilmanpaineeseen. Tämä auton pohjan alainen alipaine lisää auton pitoa ja mahdollistaa suuremmat nopeudet kaarteissa. Mitä pienempi maavara, sitä nopeammin ilma virtaa auton pohjan alitse ja sitä suurempi paine-ero syntyy auton pohjan alaisen ja sitä ympäröivän ilman välille, mikä tarkoittaa parempaa pitoa. Auton pohjan osuessa maahan paine-ero auton pohjan ja sitä ympäröivän ilman välillä tasoittuu hetkessä eli tästä saatu lisäpito myös menetetään ja siksi pohjakosketuksia ei saisikaan tapahtua varsinkaan mutkissa Käytännössä auton maavara säädetään sääntöjen puitteissa niin pieneksi kuin mahdollista, kuitenkin niin, että auton pohja ei missään kohtaa rataa kosketa maata.